در ایران 25000 نفر کودک بی سرپرست و یا بد سرپرست هستند
نشاندن لبخند بر لبانشان سخت نیست
در جهان یک میلیارد نفر سالمند زندگی می کنند
هیچ کس دوست ندارد در ایستگاه آخر تنها باشد
سالانه حدود 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می شود
کدام یک از ما برای دوست داشته شدن لایق تریم

همیار کیست ؟

آشنایی با طرح همیار داوطلب

انتخاب کنید

دورهمی

محلی برای تبادل نظر در مورد مسائل مختلف

انتخاب کنید

فرزندخواندگی

آموزش کامل سامانه فرزندخواندگی

انتخاب کنید