.
نوع مرکز : شبانه روزی کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست

رده بندی سنی : ۰ تا 3 سال

جنسیت : دختر و پسر

تعداد : در حدود ۷۰ نفر

آدرس : همدان – میدان بعثت – 18 متری قهرمان – بالاتر از پل نیازمند – بهزیستی همدان – شیرخوارگاه عترت