معرفی شبکه ملی همیاران :   مقدمه ای بر شبکه ملی همیاران :   شبکه ملی همیاران در طول سالیان خدمت به نیازمندان جامعه مشاهدات زیادی داشته است. در بخشی از این مشاهدات به ۲ نتیجه خیلی مهم رسیده است : ۱- هیچ یک از امور خدمت رسانی به اقشار آسیب دیده و در معرض […]